Ježišova cesta do Emauz - 2.etapa

22.01.2024 09:36
Milí spolubratia,
 
v nedeľu 21. januára 2024, na 3. Cezročnú nedeľu - Nedeľu Božieho slova, začína 2. etapa diecézneho pastoračného plánu "Ježišova cesta do Emauz".
Ponúkame vám viaceré aktivity a materiály, ktoré môžete využiť vo svojich farnostiach; nájdete ich v prílohe, alebo si ich môžete stiahnuť zo stránky diecézy, resp. si ich môžete objednať cez objednávací formulár.
 
Poďme na to...
- Príhovory, ktoré sú vytvorené na 2. etapu Ježišovej cesty do Emauz sú zamerané na biblickú tematiku.
Materiál bude k dispozícii na stiahnutie vždy v stredu nastávajúceho týždňa (prvá bude zverejnená 17.1.2024) a mali by tentokrát slúžiť hlavne kňazom ako inšpirácia. 
- V spolupráci s DKÚ sme pre obdobie pôstu a Veľkej noci pripravili materiály, vďaka ktorým bude možné aktívne a kreatívne zapojiť všetky deti.
- Tieto materiály si budú môcť kňazi objednať pre svoje farnosti v predstihu pred začiatkom pôstneho obdobia cez DKÚ. (O možnosti objednania vás určite budeme informovať mailom.)
  • Duchovná turistika cez vrchy Svätého písma - pôstna aktivita pre mládež alebo farnosť:
- Najdôležitejšie udalosti Svätého písma sa odohrávajú na štítoch, vrchoch a pohoriach. Aktivita obsahuje kreatívnu krabičku veľkosti A5, v ktorej nájdete sprievodné slovo, 33 obojstranných kartičiek (taktiež A5) na tvrdom papieri, ktoré obsahujú názov vrchu, text Svätého písma, biblicko-duchovné zamyslenie a otázky, ktoré majú človeka povzbudiť k rozjímaniu nad textami Svätého písma.
- Aktivita je vhodná pre jednotlivcov (mládež, rodiny, dospelí), ale aj ako pastoračná pomôcka pre celú farnosť. Nechajte sa vtiahnuť skrze Božie Slovo do Jeho prítomnosti. Aktivitu si môžete objednať na tomto formulári: objednanie tu.
- OBJEDNÁVANIE NAJNESKÔR DO 21.1.2024!!! Doručenie materiálov na sídla dekanátov do 9.2.2024.
- Platba bude prebiehať rovnako ako v prvej etape. Po objednaní materiálov zašleme pánom dekanom mail s informáciou, ktoré farnosti v dekanáte si materiál objednali a akú sumu majú zaplatiť; kňaz, ktorý si materiály objednal, prinesie vyzbierané peniaze do sídla dekanátu a následne pán dekan odošle vyzbierané peniaze na príslušný účet, ktorý bude zverejnený v maili.
  • Živé slovo (košík s citátmi z Božieho slova):
- Pozývame vás, aby ste k obrazu emauzských učeníkov, ktorý máte vo svojich kostoloch, umiestnili košík s citátmi z Božieho slova.
- Stačí ich vytlačiť, nastrihať a poskladať. Citáty sú vybrané hlavne z liturgických čítaní na najbližšie obdobie.
- Cieľom je, aby si veriaci prichádzali pre slovo k Ježišovi a žili s Ním v každodennosti. Texty nájdete na tomto linku: https://kapitula.sk/wp-content/uploads/2024/01/citaty_sv_pismo.pdf (Texty sú aj v prílohe).
  • List so šifrou na prácu so Svätým písmom pre dospelých:
- Táto aktivita nabáda veriacich stráviť čas s Božím slovom.
- Na základe pokynov uvedených na liste môže každý objaviť, ako sa Sväté písmo premieta do života Cirkvi.
- Listy je potrebné vytlačiť (vo vami odhadovanom počte) a umiestniť pri východoch z kostola. Navrhujeme tieto tri nedele: 21. januára – 1. list so šifrou, 18. februára – 2. list so šifrou, 17. marca – 3. list so šifrou.
- Texty nájdete na týchto linkoch:
https://kapitula.sk/wp-content/uploads/2024/01/01_LIST_SO_SIFROU_210124.pdf
https://kapitula.sk/wp-content/uploads/2024/01/02_LIST_SO_SIFROU_180224.pdf
https://kapitula.sk/wp-content/uploads/2024/01/03_LIST_SO_SIFROU_170324.pdf
  • Deň s evanjeliom: 
- Ponúkame vám prežiť vo vašej farnosti deň s evanjeliom podľa Marka. Markovo evanjelium nás sprevádza celým liturgickým rokom.
- Cieľom je prečítať v celku toto evanjelium a nechať sa osloviť Božím slovom.
- Vyberte vhodný deň pre vašu farnosť, pozvite veriacich do kostola, oslovte napr. 16 ľudí (nemusia to byť len lektori) a poproste ich, aby každý z nich prečítal jednu kapitolu z evanjelia.
- Prikladáme vám aj plagát, na ktorý je potrebné dopísať už dátum vyhovujúci vašej farnosti pre túto aktivitu:  https://kapitula.sk/wp-content/uploads/2024/01/DRAFT_plagát_den_s_evanjeliom.pdf
  • Biblia za rok: na Nedeľu Božieho slova môžete ponúknuť veriacim „VÝZVU“: „Prečítajme za rok celé Sväté písmo.“ Tabuľku s plánom čítania Sv. písma nájdete na tomto linku.
  •