Letný tábor farnosti Hubová 2021 - prihlasovanie

28.06.2021 14:26
Milí rodičia,
s veľkou radosťou Vám oznamujeme, že sa tento rok uskutočnia oba plánované tábory. Mrzí nás, že sme Vás nechávali dlhý čas v neistote, bohužiaľ príslušné inštitúcie sa so stanovením pravidiel pre tábory príliš neponáhľali.
 
1. turnus
dátum a miesto: 26. - 31.7. (5 nocí), farský domček Ludrová
veková hranica: od detí nastupujúcich od septembra do 2. ročníka ZŠ po deti s ukončeným 4. ročníkom ZŠ
cena: 70€
prihlasovací formulár: https://forms.gle/8JSNMKmBX2VZ45vs9
 
2. turnus
dátum a miesto: 16. - 22.8. (6 nocí), penzión EM, Oravské Veselé
veková hranica: od detí nastupujúcich od septembra do 6. ročníka ZŠ po deti s ukončeným 9. ročníkom ZŠ
 
cena: 80€
prihlasovací formulár: https://forms.gle/QqQUz9KvDd31SPtH9
 
Ako každoročne Vám ponúkame možnosť miernej zľavy 5€ na dieťa v prípade prihlásenia viacerých detí (platí aj v prípade, že každé hlásite na iný turnus). Je nám jasné, že táto doba sa podpísala na finančnej situácii mnohých z Vás - ak by mal niekto problém so zaplatením stanovenej ceny, ozvite sa a dohodneme sa individuálne.
 
Na prihlásenie Vašich detí využite prihlasovací formulár, ktorý je potrebné vyplniť osobitne pre každé dieťa.
Po jeho vyplnení Vám príde na mail prihláška, ktorú je potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s peniazmi doručiť do 15.7. (mladší), resp. 31.7. (starší) na adresu: r. Nechajová, Kostolíky 389/48, 034 91 Hubová (0948 682 277) alebo r. Žihlavníková, Bahurina 108/17, 034 91 Ľubochňa (0917 965 981).
 
Prednosť v prihlasovaní majú deti z farnosti Hubová + každoroční účastníci z iných obcí, tzn. všetci adresáti tohto mailu. Prosím rodičov ostatných detí, aby to rešpektovali.
 
 
Hygienické opatrenia a pravidlá:
Tábory sa budú riadiť pravidlami vydanými ÚVZ SR, ktoré sú podobné ako minulý rok (https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf). V skratke:
 • v priestoroch táboru nie je povinné prekrytie horných dýchacích ciest
 • počet účastníkov je limitovaný podľa COVID automatu - v prípade opätovného zhoršenia situácie a prepnutiu okresu Ružomberok/Námestovo do ružovej farby (1. stupeň varovania) bude musieť byť tábor zrušený (limit 25 účastníkov)
 • rodičia, alebo zákonní zástupcovia dieťaťa majú povinnosť hlásiť výskyt infekčného ochorenia u dieťaťa do 14 dní po návrate z podujatia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
 • v prípade výskytu infekcie COVID-19 bude akcia ukončená, preto je potrebná stála dispozícia rodičov na zabezpečenie prípadného odvozu dieťaťa domov
 • vyplnené tlačivá Vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha) a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sú nevyhnutnou podmienkou účasti
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre deti, ktoré navštevujú Mudr. Martinkovú v Ľubochni, bude zaobstarané hromadne - nemusíte to vôbec riešiť
  • pre ostatné deti musíte zabezpečiť Potvrdenie sami u svojej detskej lekárky. Podľa usmernenia hlavného hygienika môže byť vydané najskôr jeden mesiac pred začiatkom tábora; ak dieťa užíva lieky alebo si jeho zdravotný stav vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou Potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.
Okrem týchto pravidiel pribudla povinnosť predloženia negatívneho výsledku PCR testu nie staršieho ako 72 hod. od doručenia výsledku. Testy sú hradené štátom. Prihlasuje sa cez https://korona.gov.sk/, kde je potrebné uviesť, že test potrebujete z dôvodu účasti na letnom tábore, ako názov tábora uvádzajte Letný tábor farnosti Hubová 2021. Systém umožňuje registráciu na testovanie najskôr 14 dní pred začiatkom tábora. Výnimku z povinného testovania majú:
 • deti do 10 rokov
 • deti, ktoré sú v deň nástupu do tábora najmenej 21 dní po zaočkovaní vakcínou proti COVID-19 (v prípade očkovania dvojdávkovou vakcínou stačí mať aplikovanú prvú dávku)
 • detí, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (vzhľadom na deň nástupu do tábora)
 
Chceme Vás už teraz poprosiť, aby ste deti dôrazne upozornili na potrebu absolútnej disciplíny a poslušnosti, čo sa týka osobnej hygieny a tiež pohybu po verejnom priestore, cestovaní hromadnou dopravou alebo pri nákupoch. V prípade, že nedodržíme platné protiepidemiologické opatrenia, hrozí nám veľmi vysoká pokuta a tiež problémy so zákonom - to naozaj nikto z nás nepotrebuje.
 
Nakoniec Vás chceme požiadať, aby ste nám do tábora neposielali svoje dieťa, ak nie ste 100%-ne presvedčení o jeho dobrom zdravotnom stave. Pred odchodom budeme všetkým deťom merať teplotu, aby sa predišlo nepríjemnostiam. Po iné roky sme boli v tomto celkom benevolentní, ale za súčasnej situácie si to jednoducho nemôžme dovoliť.
 
V prípade otázok ohľadne mladšieho tábora sa prosím obracajte na Ráchel Nechajovú (0948682277, nechajovarrachel@gmail.com).
 
V prípade otázok ohľadne staršieho tábora sa prosím obracajte na Martina Kameniara (0919367978 , mkmkameniar@gmail.com ).
 
Veríme, že Vás mierne prísnejšie podmienky neodradia a dáte svojím deťom možnosť prežiť ďalší nezabudnuteľný týždeň. Tešíme sa. :)
 
Organizačný tím