List rektora seminára

08.05.2022 20:11

NDP-ďakovný list_2022