Dejiny farnosti

 

Farnosť Hubová do roku 1948 Gombáš podľa zachovaných záznamov cirkevne patrila k Ružomberku, potom k farnosti – obci  Komjatná. Misionár P. Serafín (Bošáni) katechizoval a slúžil sv. omše v Gombáši už v r. 1765, ale len v humne, lebo obec nemala kostol.

Samostatnou farnosťou sa stala v roku 1787 s filiálkami Švošov a Ľubochňa. Filiálkou sa stala dočasne aj obec Stankovany.

Na kostol sa upravil starý hostinec, ktorý sa nachádzal vedľa „ciene“. Starý prícestný poschodový hostinec sa však pri pokuse o jeho opravu 27. apríla 1795 zrútil. Kráľovská komora ešte predtým zamietla stavbu nového kostola pre nedostatok financií. Farníci z Gombáša a Švošova si potom a na tom istom mieste postavili za 5 týždňov nový drevený kostol. Posviacka tohto kostola bola 2.júna1795. Tento kostol mal jediný oltár Povýšenia sv. Kríža, chór s malým organom a bol vybavený potrebnými bohoslužobnými predmetmi. Pri kostolíku stála drevená zvonica s dvoma zvonmi, ktoré sa zachovali do 1.svetovej vojny, keď ich po zrekvirovaní preliali na kanóny. Kostolu však chýbala sakristia. Kráľovská komora rozhodla postaviť nový, murovaný kostol na dnešnom mieste, ktorý bol dokončený v r. 1815. V tom istom roku, ako je zaznamenané v kánonickej vizitácii, kostol bol benedikovaný.

V roku 1825 sa uskutočnila prvá maľovka kostola. Boli vymaľované len 3 steny a to za hlavným oltárom a za bočnými oltármi. Klenby a ostatné steny kostola boli biele. 

V roku 1957 sa rozšíril chór a urobil sa naň aj vchod zvonku železnými točitými schodmi. Prístavba ku vchodu kostola bola vykonaná r. 1994 podľa návrhu rodáka Ing. Vladimíra Húsku.

Prvý organ si zadovážili veriaci v r. 1823. Druhý organ z r. 1878 bol v r. 1987 inštalovaný v Suchej Hore na Orave. Vtedy z príležitosti dvojstého jubilea erigovania farnosti bol zakúpený a v kostole inštalovaný nový dvojmanuálový organ OPUS-81.

Za účinkovania farára Štefana Hatiara (1904-1912) sa v roku 1905 uskutočnila rozsiahla úprava interiéru kostola, dlažba a kompletná výmaľba od majstra Jozefa Hanulu. Pri maľovaní sa inšpiroval motívmi pôvodných starých malieb stien z r. 1825.

Zásluhou farára Š. Hatiara sa v r. 1907 inštaloval terajší hlavný oltár z dielne Ferdinanda Stuflessera z Ortisei v Taliansku a bočné oltáre Božského Srdca Ježišovho a Lurdskej Panny Márie, ktoré r. 1984 boli demontované. Sochy z oltárov sú umiestnené na pôvodných miestach.

Príkladne sa o kostol starali v rámci vtedajších možnosti aj nasledujúci správcovia farnosti: Martin Števček (Maroš Madačov), Milan Hvizdoš a Marián Pánik.

Čiastočná reštaurácia maľovky sa uskutočnila v r. 1986 pod vedením ak. mal. Gejzu Baláža.

Reštaurácia oltára, všetkých sôch a obnova maľovky a celého vnútrajška kostola sa urobila za správcu farnosti Jozefa Sobčáka r. 1993. Túto náročnú prácu vykonali majstri bratia Olšavskí. Pri rekonštrukcii interiéru svätyne sa upravila dlažba. Vo svätyni sa inštaloval nový mramorový oltár. Obnovila sa maľovka vonkajšej fasády kostola, vymenili sa všetky dvere a kovania, sakristia sa vybavila novým nábytkom a upravili sa prístupové cesty a chodníky ku kostolu a vykonalo sa mnoho ďalších úprav.

Takto vynovený kostol 28.8.1994 konsekroval diecézny biskup ThDr. František Tondra. V roku 1995 sa namontovali aj vežové hodiny.

Za pôsobenia vdp. Ondreja Poľančíka  (1995 – 2012) sa v r. 1998 oddelila od farnosti filiálka Švošov, ktorá bola erigovaná ako samostatná farnosť. Taktiež v tomto období bolo z farnosti vysvätených 6 novokňazov.

V r. 1997 s povolením biskupa Mons. F. Tondru začala obnova a budovanie prístavby kostola v Ľubochni, ktorý bol postavený v r. 1938. Po obnove a dobudovaní prístavby (nová svätyňa, sakristia a sklad) bol kostol 3.7.1997 konsekrovaný Mons. F. Tondrom. V rokoch 2010 - 2014 bol zrekonštruovaný hlavný vchod a v r. 2104 - 2015 prebehla úprava nádvoria - okolia kostola, do súčasnej podoby.