Služby

 

- organisti

- kostolníci

- lektori

- miništranti

 

 

 

- vysluhovanie svätenín

- intencie

- upratovanie a výzdoba