HUBOVÁ  -  farský kostol Povýšenia sv. Kríža (1815);

Výročie posviacky: 28. august.

Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej:

8. marec,

8. august,

7. október.

 
 
 

DEJINY KOSTOLA HUBOVÁ

Výstavba kostola v klasicistickom slohu bola ukončená v roku 1815. Prvá väčšia prestavba a rekonštrukcia interiéru kostola sa uskutočnila v roku 1905 zásluhou vtedajšieho farára Štefana Hatiara. Vtedy bola položená dlažba z farebnej keramiky.  

Hlavný oltár je dielom tirolských majstrov z dielne Ferdinanda Stuflessera z Ortisei v Taliansku. Inštalovaý bol v r. 1907. Centrom oltára je svätostánok, ktorý má dve samostatné časti. Vedľa neho z pravej a ľavej strany sú postavy anjelov. Nad svätostánkom, sa nachádza súsošie "Kalvárie" s ukrižovaným Ježišom Kristom, Pannou Máriou a sv. Jánom, apoštolom. V pozadí za krížom je obraz mesta Jeruzelma. V bočných častiach oltára sú sochy sv. Ondreja, apoštola a sv. Anny, matky Panny Márie. Pod nimi sú reliéfy - výjavy z utrpenia Ježiša Krista, zobrazujúce 4 tajomstvá bolestného sv. ruženca: 1. Ježiš sa krvou potil; 2. Ježiš bičovaný bol; 3. Ježiš tŕnim korunovaný bol; 4. Ježiš kríž niesol. Piate tajomstvo je ukrižovenie - Ježiš na kríži nad svätostánkom. Na vrchole štíta je imitácia obrazu tváre umučeného Krista nazvaný "Šatka sv. Veroniky". 

 

1. sv. Ondrej ,apoštol

2. sv. Anna

3. šatka sv. Veroniky

4. Ježiš Kristus na krížovej ceste

5. Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade

 

 

Dva bočné oltáre Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie pochádzajúce z čias rekonštrukcie kostola v roku 1905 boli v roku 1984 demontované. Ostali len spomínané sochy.

Kazateľnica a krstiteľnica pochádzajú z roku 1800.

Vitráž na okne predstavuje sv.Cyrila a Metoda. Autorom  je  maliar Klimčák. Mozaika bola venovaná  kostolu na pamiatku púte hubovského súboru Liptov v roku 1969 do Ríma (výročie smrti sv.Cyrila).

Kostol zdobia maľby Jozefa Hanulu z roku 1905  (maľby boli reštaurované v rokoch 1967-1968 a 1993).

Krížová cesta bola inštalovaná v r. 1922. K jej vytvoreniu prispeli veriaci farnosti - imigranti odsťahovaní do USA.

Organ - pôvodný bol obstaraný farníkmi v roku 1823. V roku 1987  z príležitosti 200 ročného jubilea erigovania farnostibol do kostola zakúpený a inštalovaný nový dvojmanuálový organ značky OPUS 81. 

Obnova kostola vo väčšom rozsahu sa uskutočnila v 20. storočí, ako vo vnútri, tak aj navonok. V roku 1993 bol rekonštruovaný hlavný oltár, sochy a výmaľba kostola. Vydláždila sa svätyňa a časti po bočných oltároch, obnovila sa kazateľňa a krstiteľnica. Vymenili sa všetky dvere, starú spovedelnicu nahradila nová. V roku 1994 bola pristavená ku kostolu podľa projektov Ing. Vladimíra Húsku vstupná časť. Po rekonštrukcii 28. augusta 1994 kostol konsekroval Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup.

Veža kostola tvorí výraznú dominantu obce. Vo veži sú štyri zvony: 1. veľký zvon uliaty v roku 1936 Jánom Mračkom, 2. stredný zvon uliaty v roku 1921 vo zvonolejárni Rudolf Manoušek a spol., 3. malý zvon z roku 1906 uliaty vo firme Frigyes Seltenhofer fiai a 4. nedatovaný a nesignovaný umieráčik. Elektrický pohon zvonov je z r. 1973. V roku 1995 boli na vežu inštalované vežové hodiny.