RADY  FARNOSTI

Po uskutočnení volieb dňa 25.1.2015 a vykonaní sľubu od 14.2.2015 vo farnosti začala činnosť hospodárskej a pastoračnej rady v zložení:

Hospodárska rada farnosti Hubová:

1. Bereta Alojz, Hôrky 257                                                                   

2. Dančo Juraj, Pri Váhu 6                                                                      

3. Ižo Pavol, Pri Váhu 5                                                                             

4. Marhofer Roman, Kostolíky 403                                                      

5. Olos Dominik, Kostolíky 359            

Hospodárska rada farnosti Hubová – filiálka Ľubochňa:

1. Burganová Štefánia, Školská 160

2. Druska Kristián, Hasičská 243                                                  

3. Olos Pavol, Bahurina 124  

4. Olosová Lucia, sv. Cyrila a Metoda 558                                                            

5. Žíhlavník  Ľuboš, Bahurina 108  

 

Pastoračná rada farnosti Hubová:

1. Babicová Katarína, Hôrky 246                                                

2. Dančová Erika, Pri Váhu 6                                                          

3. Dančová Michaela, Lánová 410                                                

4. Kútniková  Monika, Hôrky 251                                                                       

5. Marhoferová Slávka, Kostolíky 403                                                  

Pastoračná rada farnosti Hubová – filiálka Ľubochňa:

1. Bereta Štefan, ml., Bašta 206                   

2. Jamrich Milan, Na Bánik 215                               

3. Olos Jozef, Bahurina 124                                               

4. Olosová Monika, sv. Cyrila a Metoda 558                                                                   

5. Žíhlavníková Lýdia, Lesnícka 260