Kríž pri Váhu - obnova v r. 2013

08.02.2018 15:55

Kríž pri Váhu - obnova 2013