Katechéza

Katechéza  je poučovanie o náboženstve, kresťanskej viere, aby veriaci, ako aj iní získali pravdivé poznanie, že Ježiš Kristus je Syn Boží a tak skrze vieru mali život v jeho mene. Katechéza ďalej slúži Cirkvi k tomu, aby svojich členov učila a vychovávala k upeňovaniu svojho spoločenstva a získaniu večného života v Bohu.

Katechéti:

  • Mgr. Erika Dančová, Hubová

  • Mgr. Pavol Ižo, Hubová

  • PaedDr. Jozef Olos, Ľubochňa

  • Mgr. Monika Olosová, Ľubochňa