Organisti

 

 

 

 

 

Hubová:  príprava - zácvik 3 žiaci; spev - kantorka Eva Belková             

Ľubochňa: Marek Bereta