Rozpis stretnutí birmovancov

Do Veľkej noci máme naplánovaných 8 stretnutí.

Program: sv. omša a následná katechéza 

1. stretnutie - 17. – 18. január

2. stretnutie - 31. január – 1. február

3. stretnutie - 14. - 15. február

4. stretnutie - 28. február – 1. marec

5. stretnutie - 14. – 15. marec

6. stretnutie - 28. – 29. marec

7. stretnutie - 4. – 5. apríl

8. stretnutie - 13. apríl (Kvetná nedeľa)