Rozpis stretnutí birmovancov

Stretnutia: január -apríl 2019

Program: sv. omša a následná katechéza 

1. stretnutie - 18. január

2. stretnutie -   8. február

3. stretnutie - 15. február

4. stretnutie -   1. marec

5. stretnutie - 15. marec

6. stretnutie - 29. marec

7. stretnutie -   5. apríl

8. stretnutie - 12. apríl

9. stretnutie - 27. apríl

Sv. omša - sv. birmovania - 28. apríl