Dochádzka birmovancov

Stretnutie birmovancov vo farskom kostole - Hubová začína modlitbou posv. ruženca, čo je 30. minút pred sv. omšou. Pretým je, pribiližne 10. minút prezentácia prítmonsti birmovancov. 
Prosba k rodičom - prosím: dohliadite na účasť svojho syna, dcéry, aby boli prítokmní od začiatku stretnutia, podľa času uvedeného vo farských oznamoch!